Nauka Pływania

Dane dziecka

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

/ / Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Dane rodziców / opiekunów prawnych
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

  • Piotr Wieja
    PIOTR WIEJA
    Właściciel
    “Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, trener pływania, trener lekkiej atletyki, menager sportu"

Nasi partnerzy